• Blog_

Hai chức năng cơ bản của rơle trung gian trong các ứng dụng thực tế

Chủ yếu có hai cách sử dụng cơ bản của rơle trung gian được sử dụng trong ứng dụng thực tế như được chỉ ra như dưới đây.

1. Tiếp điểm rơle trung gian mở rộng, thường được sử dụng trong mạch chính hầu hết:
Ví dụ: rơ le trung gian sử dụng trong mạch chính, và công tắc tơ xoay chiều song song, dùng để mở rộng tiếp điểm của công tắc tơ xoay chiều, tiếp điểm để bù đắp những thiếu sót do sử dụng không đủ.

2. Cách ly điện được sử dụng phổ biến nhất trong các mạch điều khiển:
Đây là nguyên lý chúng ta thường sử dụng: dòng điện nhỏ để điều khiển dòng lớn, điện áp nhỏ để điều khiển điện áp lớn, đối với mạch chính cách ly dòng lớn và điện áp lớn.

Công tắc quang điện điều khiển rơ le thu nhỏ:
Đầu tiên ta dùng rơ le điều khiển báo động, đóng nguồn báo động sẽ kêu nên ta dùng rơ le điều khiển công tắc quang điện, do rơ le điều khiển ta phải điều khiển cuộn dây rơ le, như trong hình, khi chạm vào công tắc quang điện. , nguồn điện tiếp sức, báo động sẽ đổ chuông.

Nguyên lý làm việc của Công tắc quang điện 220V Plus báo rơ le trung gian:
Trước hết, các thành phần điện được sử dụng trong sơ đồ của chúng tôi là 220V, do đó, đường dây điện về 0, đường dây lửa vào các tiếp điểm thường mở của rơle ở trên, tương ứng, tiếp điểm đi vào nguồn cung cấp cho báo động.
Đấu dây công tắc quang điện, không vào công tắc quang điện, qua công tắc quang điện thường mở vào cuộn dây rơ le 13, dây dẫn vào cuộn dây rơ le 14, khi ta chạm vào công tắc quang điện, công tắc quang điện thường mở điểm đóng.
Lúc này, rơ le nguồn, tiếp điểm thường mở, đóng tiếp điểm thì phải báo điện lên, khi ta rời khỏi công tắc quang điện, thường mở điểm tắt, rơ le mất điện, báo mất điện ngừng kêu.
Đây là cách bộ chuyển đổi quang điện điều khiển rơ le, và cách rơ le được sử dụng trong mạch thực tế, đóng chức năng truyền tín hiệu.


Thời gian đăng bài: 27-05-2022