• Blog_

tin tức công ty

  • Hai chức năng cơ bản của rơle trung gian trong các ứng dụng thực tế

    Chủ yếu có hai cách sử dụng cơ bản của rơle trung gian được sử dụng trong ứng dụng thực tế như được chỉ ra như dưới đây.1. Tiếp điểm rơle trung gian mở rộng, thường được sử dụng trong mạch chính hầu hết: Ví dụ: rơle trung gian được sử dụng trong mạch chính, và công tắc tơ AC ...
    Đọc thêm